Museum Bussemakerhuis Borne

Museum Bussemakerhuis geeft uitdrukking aan de oorsprong van de Twentse textielgeschiedenis in het algemeen en die van de Bornse fabrikeurs in het bijzonder. Activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van educatieve doelstellingen, behoud en beheer van het Bussemakerhuis en het verbinden van de lokale culturele infrastructuur. We trachten dit te bereiken door *Het verbinden van mensen en instellingen die zich met het cultureel leven bezig houden. * Het leveren van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in de vorm van mankracht en diensten.